Metody płatności

FORMY PŁATNOŚCI

1. Zapłata za zamówienie może nastąpić w formie:

 

a) przelewu na rachunek bankowy 11 1020 1042 0000 8202 0395 8469 prowadzony przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski z siedzibą w Warszawie, albo

 

 

b) za pośrednictwem transferuj.pl na zasadach określonych w regulaminie portalu transferuj.pl

 

2. Sposoby płatności, o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej są dostępne na stronie transferuj.pl w zakładce metody płatności: https://transferuj.pl/metody-platnosci.html.

3. W przypadku dokonania wyboru formy płatności w postaci przelewu bankowego, zamówienie zostanie wysłane do Nabywcy dopiero, gdy zapłata wpłynie na wskazany rachunek bankowy.

 

Sklep internetowy Sellingo